Политика за поверителност

Вашата поверителност е важна за нас. Политика на “Filthy Rags” е да уважава вашата поверителност и да спазва всички приложими закони и разпоредби по отношение на всяка лична информация, която може да съберем за вас, включително в нашия уебсайт https://filthyrags.eu и други сайтове, които притежаваме и управляваме.

Тази политика е в сила от 20 юли 2022 г. и последно е актуализирана на 20 юли 2022 г.

Информация, която събираме

Информацията, която събираме, включва както информация, която съзнателно и активно ни предоставяте, когато използвате или участвате в някоя от нашите услуги и промоции, така и всяка информация, автоматично изпратена от вашите устройства в хода на достъп до нашите продукти и услуги.

Регистрационни данни

Когато посетите нашия уебсайт, нашите сървъри може автоматично да регистрират стандартните данни, предоставени от вашия уеб браузър. Може да включва адреса на интернет протокола (IP) на вашето устройство, типа и версията на вашия браузър, страниците, които посещавате, часа и датата на посещението ви, времето, прекарано на всяка страница, други подробности за вашето посещение и технически подробности, които се случват в във връзка с всякакви грешки, които може да срещнете.

Моля, имайте предвид, че въпреки че тази информация може да не е лично идентифицираща сама по себе си, може да е възможно да я комбинирате с други данни, за да идентифицирате лично отделни лица.

Лична информация

 • Може да поискаме лична информация, която може да включва едно или повече от следните:
 • Име
 • Имейл
 • Профили в социалните мрежи
 • Дата на раждане
 • Телефон/мобилен номер
 • Домашен/пощенски адрес

Легитимни причини за обработване на вашата лична информация

Ние събираме и използваме вашата лична информация само когато имаме законна причина за това. В този случай ние събираме само лична информация, която е разумно необходима, за да ви предоставим нашите услуги.

Събиране и използване на информация

Може да събираме лична информация от вас, когато правите някое от следните на нашия уебсайт:

 • Регистрирайте се, за да получавате актуализации от нас по имейл или канали в социалните медии
 • Използвайте мобилно устройство или уеб браузър за достъп до нашето съдържание
 • Свържете се с нас чрез имейл, социални медии или други подобни технологии
 • Когато ни споменете в социалните медии

Можем да събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме информация за следните цели и личната информация няма да бъде допълнително обработвана по начин, който е несъвместим с тези цели:

Можем да събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме информация за следните цели и личната информация няма да бъде допълнително обработвана по начин, който е несъвместим с тези цели:

 • за контакт и комуникация с вас
 • за анализи, пазарни проучвания и бизнес развитие, включително за работа и подобряване на нашия уебсайт, свързани приложения и свързани социални медийни платформи
 • за реклама и маркетинг, включително за изпращане на промоционална информация за нашите продукти и услуги и информация за трети страни, които смятаме, че могат да представляват интерес за вас
 • за да ви позволим да получите достъп и да използвате нашия уебсайт, свързани приложения и свързани социални медийни платформи
 • за вътрешно деловодство и административни цели

Моля, имайте предвид, че може да комбинираме информацията, която събираме за вас, с обща информация или данни от изследвания, които получаваме от други надеждни източници.

Сигурност на вашата лична информация

Когато събираме и обработваме лична информация и докато съхраняваме тази информация, ние ще я защитим с търговски приемливи средства, за да предотвратим загуба и кражба, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или модифициране.

Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим личната информация, която ни предоставяте, съветваме ви, че никой метод за електронно предаване или съхранение не е 100% сигурен и никой не може да гарантира абсолютна сигурност на данните. Ние ще спазваме приложимите за нас закони по отношение на всяко нарушение на данните.

Вие носите отговорност за избора на която и да е парола и нейната цялостна сила на сигурност, като гарантирате сигурността на вашата собствена информация в рамките на нашите услуги.

Съхраняваме вашата лична информация

Ние съхраняваме вашата лична информация само толкова дълго, колкото ни е необходимо. Този период от време може да зависи от това за какво използваме вашата информация в съответствие с тази политика за поверителност. Ако вашата лична информация вече не е необходима, ние ще я изтрием или ще я направим анонимна, като премахнем всички данни, които ви идентифицират.

Въпреки това, ако е необходимо, можем да запазим вашата лична информация за спазване на законово, счетоводно или отчетно задължение или за целите на архивиране в обществен интерес, научни или исторически изследователски цели или статистически цели.

Поверителност при децата

Ние не насочваме нито един от нашите продукти или услуги директно към деца под 13 години и не събираме съзнателно лична информация за деца под 13 години.

Международни трансфери на лична информация

Личната информация, която събираме, се съхранява и/или обработва там, където ние или нашите партньори, филиали и доставчици трети страни поддържаме съоръжения. Моля, имайте предвид, че местата, на които съхраняваме, обработваме или прехвърляме вашата лична информация, може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която първоначално сте предоставили информацията. Ако прехвърлим вашата лична информация на трети страни в други държави: (i) ще извършим тези прехвърляния в съответствие с изискванията на приложимото законодателство; и (ii) ние ще защитим прехвърлената лична информация в съответствие с тази политика за поверителност.

Вашите права и контролиране на вашата лична информация

Винаги си запазвате правото да задържите лична информация от нас, като се има предвид, че вашето преживяване на нашия уебсайт може да бъде засегнато. Ние няма да ви дискриминираме за упражняване на някое от вашите права върху личната ви информация. Ако ни предоставите лична информация, разбирате, че ние ще я събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме в съответствие с тази политика за поверителност. Вие си запазвате правото да поискате подробности за всяка лична информация, която съхраняваме за вас.

Ако получим лична информация за вас от трета страна, ние ще я защитим, както е посочено в тази политика за поверителност. Ако сте трета страна, предоставяща лична информация за някой друг, вие декларирате и гарантирате, че имате съгласието на това лице да ни предостави личната информация.

Ако преди това сте се съгласили да използваме вашата лична информация за целите на директния маркетинг, можете да промените решението си по всяко време. Ще ви предоставим възможността да се отпишете от нашата имейл база данни или да се откажете от съобщения. Моля, имайте предвид, че може да се наложи да поискаме конкретна информация от вас, за да ни помогнете да потвърдим вашата самоличност.

Ако смятате, че информацията, която съхраняваме за вас, е неточна, остаряла, непълна, неуместна или подвеждаща, моля, свържете се с нас, като използвате данните, предоставени в тази политика за поверителност. Ние ще предприемем разумни стъпки, за да коригираме всяка информация, за която се установи, че е неточна, непълна, подвеждаща или остаряла.

Ако смятате, че сме нарушили съответен закон за защита на данните и желаете да подадете жалба, моля, свържете се с нас чрез данните по-долу и ни предоставете пълни подробности за предполагаемото нарушение. Ние незабавно ще проучим вашата жалба и ще ви отговорим писмено, като посочим резултата от нашето разследване и стъпките, които ще предприемем, за да се справим с вашата жалба. Вие също имате право да се свържете с регулаторен орган или орган за защита на данните във връзка с вашата жалба.

Използване на бисквитки

Използваме „бисквитки“, за да събираме информация за вас и вашата дейност в нашия сайт. Бисквитката е малка част от данните, които нашият уебсайт съхранява на вашия компютър и има достъп при всяко ваше посещение, за да можем да разберем как използвате нашия сайт. Това ни помага да ви предоставяме съдържание въз основа на предпочитанията, които сте посочили.

Ограничения на нашата политика

Нашият уебсайт може да препраща към външни сайтове, които не се управляват от нас. Моля, имайте предвид, че ние нямаме контрол върху съдържанието и политиките на тези сайтове и не можем да поемем отговорност за съответните им практики за поверителност.

Промени в тази Политика

По наше усмотрение можем да променим нашата политика за поверителност, за да отразим актуализации на нашите бизнес процеси, настоящи приемливи практики или законови или регулаторни промени. Ако решим да променим тази политика за поверителност, ще публикуваме промените тук на същата връзка, чрез която осъществявате достъп до тази политика за поверителност.

Ако се изисква от закона, ние ще получим вашето разрешение или ще ви дадем възможност да се включите или да се откажете, според случая, от всяко ново използване на вашата лична информация.

Свържете се с нас

За всякакви въпроси или притеснения относно вашата поверителност можете да се свържете с нас, като използвате следните данни:

Rags
e-mail:info@filthyrags.eu, https://filthyrags.eu