Този ненужен но интересен за притежание характерен хартиен плакат би трябвало да ви подаде настроение, което очаквате, но все пак то е просто една оцапана хартия.