Светещата част в главата на тази тенекия е нещото, което може би ви прави впечатление, но не е така. Проста работа без ефект! Подписана естествено от автора. Как не!