Уличните артисти RAGS успяха да ни забъркат в истории, на които волно или неволно сме вече зрители и даже съучастници. Съвсем наскоро, завърнали се от представяне в Осло, освежени и с нови идеи, ни показват платна, изпълнени с фантазии. Платна сякаш изрязани от „надраскана“ стена, съдържащи в себе си усещане за друга, по-твърда материя. Геометрични форми, причудливи създания, заедно с типография, се побират в едно цяло и ни повеждат към нови гледни точки и възприятия. Черно-бели рисунки и живописни платна с графични елементи ни провокират – нас като зрители – да се доверим или да отхвърлим, да се насладим или да критикуваме.
Концепцията, около която RAGS обединяват усилия в представените платна, е свързана и с ограниченията, необходими на всеки стрийт артист да балансира усилията си и да запази енергия за бъдещ творчески процес. Търсенето на провокация и успешното реализиране на една изложба в галерийно пространство е съпроводено с голяма доза отговорност. В затвореното пространство на галерия, уличните художници показват предварително подготвени платна. Това до някаква степен ги лишава от свободата, простора, дозата адреналин… но най-вече от анонимността им.
RAGS споделят: „Mixing It Up.“ е експеримент – смесване на различни стилове в един „подреден“ хаос. Свободата от рисуването в градска среда, връзката между уличната рисунка и заобикалящите я реклами, сгради, растения и движещи се обекти, провокира интереса ни и стремежа да овладеем тази материя. „Mixing It Up.“ идва след една интересна за нас 2018 г., в която успяхме да изрисуваме близо 2000 кв. м. фасадни стени на сградата на летищен комплекс във Варна, пречиствателна станция и други сгради с подобни мащаби. Тази година започнахме с артистичната акция „CAPTCHA“ в Осло, и предвид предстоящите събития, годината се очертава да е интересна!”
Откриване
03.05.2019 г. – 19:00 ч.
04.05.2019 г. – 18:00 – 22:00 ч.
Галерия „Архис“ – бул. „Княз Борис I“ №67, Варна
Съорганизатор: Младежка фондация „Аморфа“