С проекта ФРУТА, RAGS за пореден път демонстрират своя бунт към съвременния свят, към новите норми, наложени чрез политически и икономически експерименти. Норми, водещи човечеството към психическо и естетическо видоизменение, наранявания и разложение. Експерименти, доставящи визуално удоволствие, лишaващо човечеството от основните му приоритети и дейности. Забраните, заплахите, смразяващият страх от смъртта, от старостта, от болестите и несъвършенствата, доведоха до създаването на уродливите плодове, както в буквален смисъл, така и като метафора за дейностите и техните резултати.
Красивите на вид стоки, по витрините, стелажите и рекламите са всъщност безвкусни, модифицирани и безжизнени артефакти, доставяни на хиляди километри, отдалечени от родните им места, не достигнали пълна зрялост, лишени от целостта на ползата за човешкия организъм, като краен резултат от човешка намеса в божествения акт на природата. Алчността за по-големи печалби, за притежания и подчинения променят нашите човешки съдби.
Плодовете на растенията са доказателство и същевременно свидетели на геноцида спрямо естествения свят около нас. Безжизнени, с отнета способност за възпроизвеждане чрез генна хибридна мутация на семената, те са красиви, но без вкус, аромат и сила.
Плодовете на човешката дейност са видоизменени, до степен на духовна празнота, безсмисленост и отчаяние. Изконното човешко право да набавя храната си с труд е отречено днес, ако не носи високи доходи и не постига гранични резултати.
RAGS са бунтари и като съвременни артисти, не остават равнодушни към проблемите на битието днес. С изострена чувствителност и ярък колорит платната им разпалват въображението, зад красивите форми в дълбочината има загатнат мрак, усещане за разфокусиране и мъгла. Свежата живописна словесност на работите им разказва истории, чиито край е предопределен. Въпреки това обаче, за разлика от предишните две сюжетни линии на миналите изложби и апокалиптичните им послания, ФРУТА има екзистенциални търсения.